Ervocom assistentdommerflagg

Det beste elektroniske valget til assistentdommere

Høyeste kvalitetsstandard

Overføringsnekreftelse på meldinger sørger for at man til en hver tid er sikker på at meldinger er sendt.

Flagget foretar batterisjekk ved oppstart og personsøkeren slår seg av automatisk dersom den ikke har vært i bruk på en stund.

Flagget har volumjustering i tre forskjellige nivå, og man kan velge mellom tre forskjellige toner på hvert flagg.

Det er ingen forstyrrelser mellom ulike systemer, så flere flagg kan brukes innenfor samme område.